Tuesday, 13 August 2019

Tu Na Samjhe Ga Kabhi Khak Nashinon Ka Sakot

Tu Na Samjhe Ga Kabhi Khak Nashinon Ka Sakot
Tu Na Samjhe Ga Kabhi Khak Nashinon Ka Sakot

Tu Abhi Dard Ki Lazzat Se Shanasa Jo Nahi

No comments:

Post a Comment