Thursday, 8 August 2019

Har bar ki tarhan na jane kyun

Har bar ki tarhan na jane kyun
Har bar ki tarhan na jane kyun

Is eid bhi tujhe hi dekhne ki khowaish hai

No comments:

Post a Comment