Eid ka din hai so kamre mein para hun aslam

Eid ka din hai

Eid ka din hai so kamre mein para hun aslam
Eid ka din hai so kamre mein para hun aslam 

Apne darwaze ko bahar se muqaffal kar ke

Comments