Tu Mujh Ko Qaid Kar Ya Azaad Kar De

Tu Mujh Ko Qaid Kar Ya Azaad Kar De
Tu Mujh Ko Qaid Kar Ya Azaad Kar De

Ye Faisla Bhi Tujhi Par Dal Rakha Hai

Comments