Kufr ke bad sab se bara gunah dil dukhana hai

Kufr ke bad sab se bara gunah dil dukhana hai
Kufr ke bad sab se bara gunah dil dukhana hai

Chahe woh Momin ka ho ya Kafir ka

Comments