Yeh mera zabt hai ke main usko

Yeh mera zabt hai ke main usko

Dekhti hun khamosh rehti hun

Comments