Shishon se sikha hai hum ne mohabbat ka bharam

Shishon se sikha hai hum ne mohabbat ka bharam
Torne wale ko bhi khud mein basa lete hain

Comments