Shajar Jab Bhi Lagao Tum Parakh Lena Zameenon Ko

Shajar Jab Bhi Lagao Tum Parakh Lena Zameenon Ko

Ke Her Matti Ki Fitrat Mein Wafadari Nahi Hoti

Comments