Kabhi kabhi to woh itni rasaai deta hai

Kabhi kabhi to woh itni rasaai deta hai
 Woh sochta hai to mujh ko sunai deta hai

Comments