Dukh to ye hai khushi ke moke par

Dukh to ye hai khushi ke moke par

Phool bhejhe hain khud nahi aaya

Comments