Agar log apko qabool nahi karte to mayus mat hon

Agar log apko qabool nahi karte to
mayus mat hon

Kyun ke log aksar woh chezeen chor dete hain
Jin ki qemaat woh nahi de sakte

Comments