Afsos ke eik shakhs ko dil dene se pehle

افسوس کہ اِک شخص کو دِل دینے سے پہلے 
مٹکے کی طرح ٹھونک بجا کر نہیں دیکھا

Afsos ke eik shakhs ko dil dene se pehle
Matkay ki tarhan thonk baja kar nahi dekha

Comments