Labels

Yeh mohabbat bhi ajab kaar e ziya'n hai jis mein

Yeh mohabbat bhi ajab kaar e ziya'n hai jis mein

Log khud chal k khasare ki taraf jate hain

No comments:

Post a Comment