Apne asool yun bhi kabhi torne pare

Apne asool yun bhi kabhi torne pare

Uski khata thi hath mujhe jorne pare

Comments