Saturday, 9 June 2018

Usne pocha bhi magar main ne kaha kuch bhi nahi

Usne pocha bhi magar main ne kaha kuch bhi nahi

Dil se utre howe logo se shikayat kaisi

No comments:

Post a Comment