Ab ke milne ki shart ye ho gi

Ab ke milne ki shart ye ho gi

Dono ghariyan utar phenken gay

Comments