Sunday, 3 June 2018

Ab darr nahi kuch khone ka

Ab darr nahi kuch... khone ka

Main ne zindagi mein... Zindagi ko khoya hai 

No comments:

Post a Comment