Taraf rakhte to jaan lete

Taraf rakhte to jaan lete

Chup bhi eik shikayat hai

Comments