Koi mujhe bhi to mangta hoga 

Koi mujhe bhi to mangta hoga 

Apni aftaar ki dua'on mein

Comments