Muhobbat bhi ajab shay hai woh jab pardesh mein roye

Muhobbat bhi ajab shay hai woh jab pardesh mein roye

To furan haath ki ek-aadh choori toot jaati hai

Comments