Hai koi janaza parane wala

Hai koi janaza parane wala

Main apne dil ko marr behta hon

Comments