Aur jis se mohabbat ki jati hai

Aur jis se mohabbat ki jati hai

Uska maan nahi tora jata

Comments