Talluq rog ho jaye to usko bhulna behter

Talluq rog ho jaye to usko bhulna behter

Talluq bojh ban jaye to usko chorna acha

Comments