Labels

Tu Agar Jaane Laga Hai To Palat Kar Mat Daikh

Tu Agar Jaane Laga Hai To Palat Kar Mat Daikh

Maut Likh Kar Tw Qalam Torr Diya Jaata Hai

No comments:

Post a Comment