Thora thora hi mayassir rahe. kafi hai mujhe

Thora thora hi mayassir rahe. kafi hai mujhe

Wo mera sare ka sara nahi hone wala

Comments