Parinda khushk jhilon se yehi ab keh gaya akhir

Parinda khushk jhilon se yehi ab keh gaya akhir

Mujhe majbor hijrat par mere halaat karte hain

Comments