Labels

Kal tak meri table par jo 2 Cup the

Kal tak meri table par jo 2 Cup the

Yaadon k Ghum se Main ne bahar aa kar 
Aaj ek Cup ko Torr diya hai

Main Ne Tum Ko Chor Diya Hai

No comments:

Post a Comment