Labels

Daulat Mitti Ki Tarah Hai

Daulat Mitti Ki Tarah Hai
Aur Mitti Ko Pairon K Neeche Rakhna Chahiye

Agar Sar Par Charhaoge To Qabar Ban Jayegi
Aur Qabar Zinda Logon K Liye Nahin Hoti

Daulat Urdu Quote By Hazrat Ali

No comments:

Post a Comment