Pata hai mujhe Ye Barishay kyun pasand hain.

Pata hai mujhe Ye Barishay kyun pasand hain.

Ye Barasti hain Udaas logo ki Tarha.

Comments