rait par beth kar behtay howe ashkon se

rait par beth kar behtay huye ashkon se

tum bhi likho gay mera naam magr mere bad

Comments