Tumhare Dum Se Hum Zinda

Tumhare Dum Se Hum Zinda
Hamare Dum Se Ghum Zinda

Kisi Ke Tum Masiha Ho
Kisi Ke Hum Masiha Hain

Comments