Qadmoon main kainaat bhi Rakh di gae magar

Qadmoon main kainaat bhi
Rakh di gae magar

Hum ny phir bhi Teri yaad ka
Saoda nahi kiya

Comments