Hai Koi Sheher Main Aisa K Jise Me Apna Na Kahun 

Hai Koi Sheher Main Aisa K Jise Mein Apna Na Kahun 

Aur Wo Mujhe Apna Samjhe

Comments