Chaley Aao Ke Apni Apni Anna Ke Bott Toreyn

Chaley Aao Ke Apni Apni Anna Ke Bott Toreyn,

Tumhain Bhi Chaiye Mohabbat Or Talab Gaar Hum Bhi Hain

Comments