"PARWAZ HAI DONO Ki AIK FIZA MAY" 

"PARWAZ HAI DONO Ki AIK FIZA MAY" 
"MOMIN KA NISHAN AUR HAY MUNAFIQ KA NISHAN AUR"

"RASHID Ki SHAHADAT PAY HAI IQBAL KA YEH KUL"
"KARGAZ KA JAHAN AUR HAI SHAHEEN KA JAHAN AUR"

This poetry of Allama Iqbal was altered by a Prisoner at Central Jail
who was a great fan of Rashid Minhas Shaheed NH & it was published in the "HILAL" magazine & this poetry is inscribed on the gravestone of Rashid Minhas Shaheed NH !!!
"SUBHANALLAH"

Comments