Do gharri Muyassar ho Uska humsafar hona..

Do gharri Muyassar ho
Uska humsafar hona..

Phir Hamain gawara hai
Apna Dar-badarr hona..

Comments