Rawish rawish hai wohi intezar ka mausam

Rawish rawish hai wohi intezar ka mausam

nahi hai koi Bhi mausam bahar ka mausam

Comments