Magar Hussain Tere Sabar Ka Jawab Nahi

Bohat Karib Se Dekha Hai Main Ne Sabar e Khalil

Magar Hussain Tere Sabar Ka Jawab Nahi

Comments