Kar gai Kisi ki aas udas

Bethe bethe baras pari aankhain 

Kar gai Kisi ki aas udas

Comments