Sunana Chahta Hoon Haal-E-Dil Jis Ek Jumle Mein,

Sunana Chahta Hoon Haal-E-Dil Jis Ek Jumle Mein,

Bikhar Jata Hai Wo Jumla Kabhi Yakjaa Nahi Hota

Comments