Mujhe Tum Par Yaqeen Hai Par Khayal Rakhna

Mujhe Tum Par Yaqeen Hai Par Khayal Rakhna

Mera Yaqeen Aur Tumhari Haddiyan Aik Sath Tottengi :)

Comments