Main Ab Har Shakss Se Ukta Chuki Hon....

Main Ab Har Shakss Se Ukta Chuki Hon

Faqat Kuch Dost Hain Aur Dost Bhi Kia

Comments