Mujh Ko Wapis Kar Ke Dekh Meri Saari Wafa'ein..

Mujh Ko Wapis Kar Ke Dekh Meri Saari Wafa'ein..

Main Bhi Toh Dekho Tere Paas Bachta Kya Hai..

Comments