Main Keh Raha tha K Dil Hai Mera Udas Bahot ...

Main Keh Raha tha K Dil Hai Mera Udas Bahot ...

Magar Dilon ki Udaasi tu Aaam Hai Daikon 

Comments