Kami Nahi Hai Kisi Cheez Ki Magar Aksar..

Kami Nahi Hai Kisi Cheez Ki Magar Aksar..

Akele Baith Ke Roya Hun Zaar Zaar Bohat..

Comments