Saturday, 2 July 2016

Ishaq hai ya ibadat  kuch samajh nahi aaya,

Ishaq hai ya ibadat  kuch samajh nahi aaya,

Ek khubsurat khwab ho tum Jo dil se nahi jata.

No comments:

Post a Comment