Jab muhabbat karni hai to phir halaat se darna kaisa,

Jab muhabbat karni hai to phir halaat se darna kaisa,

Jung laazim ho to lashkar nahi dekhy jate.

Post a Comment

0 Comments