Labels

Mohabbat be irada hai

January 21, 2016
ﻣﺤﺒﺖ ﺑﮯ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﻫﮯ ............................ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﮯ ﺩﻫﯿﺎﻧﯽ ﻫﮯ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﮯ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﻫﮯ ﮐﺴﯽ ﮐﮯ ﭘﺎﺱ ﮐﻢ ﮐﻢ ﻫﮯ ﮐﮩﯿﮟ ﺣﺪ ﺳﮯﺯﯾﺎﺩﮦ ﻫﮯ ﮐﺒﻬﯽ ﯾﮧ ﺳﺎﻧﻮﻟﯽ ﺭُُﺕ ...