Muskuraney Ke Zamaney Guzzar Gaye...:| .

Muskuraney Ke Zamaney
Guzzar Gaye...:|
.
.
.
Aik Shakhas Dafna Gya,
Mere Shauq Bhi Mere ZauQ Bhi...       

Comments